Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli

ul. Kilińskiego 12
37-700 Przemyśl

tel. (0-16) 678 32 01
fax (0-16) 678 32 01